Νέες διατάξεις για έκδοση διπλώματος οδήγησης. Δείτε: -1- Σελίδα ΕΕ -2- Police.net -3- ΦΕΚ Β4 7-1-2013